Invitation to tender for integrated local development strategy for the West FLAG

The West Fisheries Local Action Group (FLAG) supported by BIM seeks tenders from suitably qualified persons or companies to develop an integrated local development strategy for defined area of the Galway/Clare coastal region for the years 2013 to 2015 – in line with the objectives of Axis 4 of the European Fisheries Fund.

The West Fisheries Local Action Group (FLAG) supported by BIM seeks tenders from suitably qualified persons or companies to develop an integrated local development strategy for defined area of the Galway/Clare coastal region for the years 2013 to 2015 – in line with the objectives of Axis 4 of the European Fisheries Fund.

Download the West Fisheries Local Action Group Invitation to Tender (pdf 245Kb) 

Closing date: 14 September 2012 (5pm)

Tenders may be submitted by:

The development of this strategy will require:

  1. The collection of relevant social and economic information from the Galway/Clare coastal communities or the Galway/Clare coastal communities
  2. The identification of infrastructural strengths, and weakness of the area
  3. The identification of the development opportunities of the area

Selected candidates should have an understanding of the Irish Language.

Supporting Documents:

Start up guide for Fisheries Local Action Groups (pdf 2,110Kb) 

Guidance Notes for the EFF Axis 4 – Local Fisheries Development Strategy (pdf 942Kb) 

Chapter iv of COUNCIL REGULATION (EC) No 1198 2006 the European Fisheries Fund (EFF) (pdf 190Kb) 

Tender enquires should be emailed to gctenders@bim.ie


Tá Grúpa Áitiúil Gníomhaíochta Iascaigh an Iarthair, le tacaíocht ó BIM, ag lorg tairiscintí ó dhaoine nó ó chuideachtaí a bhfuil cáilíochtaí cuí acu chun straitéis chomhtháite forbartha áitiúla a fhorbairt le haghaidh limistéar sainithe de réigiún cósta na Gaillimhe/an Chláir do na blianta 2013 go dtí 2015, de réir chuspóirí Ais 4 den Chiste Eorpach Iascaigh. 

West Fisheries Local Action Group Invitation to Tender (pdf 245Kb) 

Ba cheart tairiscintí a sheoladh isteach trí ríomhphost, sa phost nó mar chruachóip agus ba cheart dóibh a bheith istigh tráth nach déanaí ná 5i.n. an 14 Meán Fómhair 2012:

Beidh an méid seo a leanas ag teastáil chun an straitéis seo a fhorbairt:

Ba cheart tuiscint ar an nGaeilge a bheith ag na hiarratasóirí a roghnaítear.

Supporting Documents:

Start up guide for Fisheries Local Action Groups (pdf 2,110Kb) 

Guidance Notes for the EFF Axis 4 – Local Fisheries Development Strategy (pdf 942Kb) 

Chapter iv of COUNCIL REGULATION (EC) No 1198 2006 the European Fisheries Fund (EFF) (pdf 190Kb) 

Ba cheart fiosrúcháin maidir le tairiscintí a sheoladh chuig: gctenders@bim.ie