Comhairliúchán Poiblí maidir le hiarratais BIM ar Cheadúnas Dobharshaothraithe agus ar Cheadúnas Urthrá i dtaca le Feirm Bradán ar an Domhain (T9/489A & B)

Agus cead faighte aige ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, tá BIM tar éis tús a chur leis an bPróiseas Comhairliúcháin, an chéad chéim eile i bpróiseas ar iarratas a dhéanamh ar cheadúnas i dtaca le feirm bradán ar an domhain i gCuan na Gaillimhe.

Dáta Seolta: 15 Deireadh Fómhair 2012

Tréimhse Chomhairliúcháin: 8 seachtaine

Stádas: Oscailte

Freagraí chuig:
T9/489A & B
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (Rannóg Bainistíochta Dobharshaothraithe agus Urthrá),
An Lárionad Náisiúnta Bia Mara,
Cloich na Caoilte,
Contae Chorcaí

aquaculturelicensing@agriculture.gov.ie

Tá na cáipéisí seo a leanas á gcur ar fáil, mar atá ordaithe ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, chun cuidiú a thuilleadh le measúnú an phobail ar an Ráiteas Tionchair Timpeallachta:

San áireamh tá na haighneachtaí seo a leanas ó chomhlachtaí Stáit (Comhairlithe Reachtúla) le linn na tréimhse comhairliúcháin reachtúil agus freagraí BIM ar na haighneachtaí sin:

Comhairlí Reachtúil – Freagra

 Léigh faoinár gcuid oibre ar an tionscadal go dáta…