Bhí trí webinars don ARC as Gaeilge i mí Deireadh Fomhair

Bhí an Aquaculture Remote Classroom (ARC) gnóthach an mhí seo

 

Tá Sínead Seoige ag obair anois ar an foireann ARC le Áine Lisa Shannon mar éascathóir agus beidh dearadh nua ag an rang soghluaiste ARC reidh go luath.

 

An seachtain seo chaite bhí trí webinars don ARC as Gaeilge ar bun thar trí lá an 19ú, 20ú agus 21ú do mí Deireadh Fómhair. Bhí 26 scoil i láthair ar fad agus meastar gur freastail 650 scoláire thar an trí lá. Bhí scoileanna as neart contaetha difriúil i láthair. Mhair na webinars leathuair agus chlúdaigh said ábhar ar nós céard é feirmeoireacht éisc, na buntáistí atá ag feirmeoireacht éisc I mbailte faoin tuatha agus an ról atá ag iasc sa réim bia. Bhí tráth na gceist beag ag an deireadh chomh maith. Tá súil againn na webinars seo a chuir ar fáil go garid arís.

 

Chun níoss mó eolas a fháil nó chun clarú le haghaidh webinar, téigh chuig www.bim.ie

 


The Aquaculture Culture Remote (ARC) classroom has been busy this month

Sínead Seoige has joined the ARC team along with Áine Lisa Shannon as ARC facilitator and a ‘new-look’ design for the mobile classroom is in development.

 

Last week more than 650 pupils in primary schools in various counties throughout Ireland attended the first of the three ARC classes facilitated in the Irish language on the 19th, 20th and 21st of October.

Topics covered during the classes included discussions about the benefits of fish farming and the impact it has in rural coastal communities. The class ended with a highly interactive Q&A session.

More ARC classes are being planned for the coming months.

To learn more or to register your interest, please visit www.bim.ie