Apply to become a member of the Regional Inshore Fisheries Forums

Following the recent announcement by the Minister for Agriculture, Food and Marine the six regional Fisheries Local Action Groups (FLAGs) are seeking members to establish the Regional Inshore Fisheries Forums (RIFFs).

Following the recent announcement by the Minister for Agriculture, Food and Marine the six regional Fisheries Local Action Groups (FLAGs) are seeking members to establish the Regional Inshore Fisheries Forums (RIFFs).

The RIFFs will comprise no more than 12 members.

A minimum of 8 members will represent the inshore fisheries sector and will be appointed on the basis of:

In addition the FLAG will aim to ensure that the membership is representative of the FLAG region’s geographical coverage and the characteristics of the region’s inshore fleet and fisheries. Applicants must demonstrate support within their respective sector for their nomination to a forum. The balance of the membership will include stakeholders from marine sectors other than fisheries, such as seafood processing/sales, marine leisure, marine tourism, environmental NGOs and community organisations.

Should the FLAGs consider a sector or area is lacking in representation the FLAG reserves the right to approach appropriate individuals or organisations to seek members.

How to Apply?

  1. Download the Inshore Fisheries Forums Terms of Reference (pdf 290Kb) 
  2. Apply by email to  Curraoin@bim.ie or by post to FLAG Co-ordinator, BIM, P.O. Box 12, Crofton Rd., Dun Laoghaire , Co. Dublin 

Closing Date: Friday the 29th of August


Comhaltas na bhFóram Réigiúnach Iascaigh Cois Cladaigh

Tar éis an fhógra a rinne an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara le gairid, tá na sé Ghrúpa Gníomhaíochta Iascaigh Áitiúil (GGIAanna) réigiúnacha ag lorg comhaltaí chun na Fóraim Réigiúnacha Iascaigh Cois Cladaigh (FRICCanna) a bhunú. Beidh 12 chomhalta ar a mhéad ar na FRICCanna agus beidh 8 gcinn díobh sin ionadaíoch d’earnáil an iascaigh cois cladaigh. Ceapfar comhaltaí mar ionadaithe d’earnáil an iascaigh cois cladaigh ar bhonn:

Chomh maith leis sin beidh sé mar aidhm ag an GGIA a chinntiú go mbeidh an comhaltas ionadaíoch do limistéar réime an GGIA réigiúnach agus do chomhdhéanamh chabhlach agus iascach cois cladaigh an réigiúin. Ní mór d’iarratasóirí tacaíocht óna n-earnáil ar leith a léiriú le go n-ainmneofaí iad ar an bhfóram. Cuimseofar

páirtithe leasmhara ó earnálacha eile seachas an t-iascach, amhail próiseáil/díolachán bia mara, siamsaíocht mhara, turasóireacht mhara, ENRanna agus eagraíochtaí pobail, sa chuid eile den chomhaltas.

Má bhíonn na GGIAanna den tuairim go bhfuil easpa ionadaíochta ag earnáil nó ag ceantar ar leith, beidh sé de chead ag an GGIA dul chun cainte le daoine nó le heagraíochtaí cuí chun comhaltaí a lorg.

  1. Download the Inshore Fisheries Forums Terms of Reference (pdf 290Kb) 
  2. Ba cheart iarratais a dhéanamh chuig:
    1. R-phost: Curraoin@bim.ie
    2. I scríbhinn: Comhordaitheoir GGIA, BIM, Bosca Poist 12, Bóthar Crofton, Dún Laoghaire , Co. Bhaile Átha Cliath

Ba cheart iarratais a fháil roimh am scoir Dé hAoine 29 Lúnasa