White Pollock


lternative Name   Pollack

white_pollock

Irish Name Mangach
Latin Name Pollachius pollachius
Environment Benthopelagic
Importance Commercial
Depth(m) 0-200
Max Length(cm) 130
Benthopelagic

European coasts from Bay of Biscay to Faroes, Skaggerak, Kattegat