D’ainneoin na ndúshlán iomadúil a bhí ag an tionscal in 2021, d’aimsigh geilleagar bia mara bealaí chun nuáil – chuig margaí nua & fócas ar tháirgí níos luachmhara a mhéadú, chun cuid de na héifeachtaí a mhaolú.

Tá tuarascáil bhliantúil ar fáil anois ar bim.ie