Publication of Licence Application and EIS for Deep Sea Fish Farm in Galway Bay in 4-6 weeks

During BIM’s most recent round of public consultations in relation to the proposed development of a fish farm in Galway Bay in May 2012, we anticipated that we would publish the licence application and Environmental Impact Statement at the beginning of June.

During BIM’s most recent round of public consultations in relation to the proposed development of a fish farm in Galway Bay in May 2012, we anticipated that we would publish the licence application and Environmental Impact Statement at the beginning of June. Our latest information advises us that it will be at least 4-6 weeks from today (Tuesday 5th June 2012) before we will be in a position to do so.  BIM will make every effort to ensure that all key stakeholders are kept informed on this matter. 

On receiving clearance from the Department of Agriculture, Food and the Marine, BIM will place advertisements in national and local press informing the public about the proposed development and also where they can view copies of the licence application and the Environmental Impact Statement. A public consultation period will ensue, the length of which, will be determined by the Department.

In the meantime, we are following up on the meaningful and informative feedback we received from people on our last round of consultations. In addition, we have ensured that a comprehensive overview of the project is available online


Le linn an bhabhta dheireanaigh de chomhairliúcháin phoiblí de chuid BIM maidir le forbairt na feirme éisc atá beartaithe i gCuan na Gaillimhe i mí Bealtaine 2012, bhíomar ag súil go bhfoilseoimis an t-iarratas ar cheadúnas agus an Ráiteas Tionchair Timpeallachta ag tús mhí an Mheithimh. Dé réir ár gcuid faisnéise is déanaí, tógfaidh sé 4-6 seachtaine ar a laghad ón lá inniu (Dé Máirt 5 Meitheamh 2012) go dtí go mbeimid in ann a leithéid a dhéanamh. Déanfaidh BIM gach iarracht chun a chinntiú go gcoinneofar na príomhpháirtithe leasmhara.

Tar éis cead a fháil ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, cuirfidh BIM fógraí sa phreas náisiúnta agus áitiúil ina gcuirfear eolas don phobal faoin bhforbairt atá beartaithe agus faoin áit a bhféadann siad féachaint ar chóipeanna den iarratas ar cheadúnas agus ar an Ráiteas Tionchair Timpeallachta. Leanfaidh tréimhse comhairliúcháin phoiblí as seo, agus cinnfidh an Roinn fad na tréimhse seo.

Idir an dá linn, táimid ag déanamh scrúdú ar an aiseolas bríoch agus faisnéiseach a fuaireamar ó dhaoine le linn an bhabhta dheireanaigh dár gcuid comhairliúchán. Ina theannta sin, chinntíomar go bhfuil forbhreathnú cuimsitheach ar an tionscadal ar fáil ar láithreán Gréasáin BIM.